Disclaimer

Faye Pharmaceuticals B.V. (Kamer van Koophandel: 76272613) behoudt het auteursrecht van de informatie op de website decigatan.com. Niets uit de teksten en de getoonde meldingen op de website mag zonder schriftelijke toestemming van Faye Pharmaceuticals B.V. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren van informatie op de website mag met decigatan.com als bronvermelding.

De informatie op de decigatan.com website is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan Faye Pharmaceuticals B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen. Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg. De zorg voor patiënten waar informatie voor wordt gezocht blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Patiënten wordt geadviseerd bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist. Bespreek uw klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent uw persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen u gebruikt en kan u het beste adviseren wat te doen.

Deze website bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Faye Pharmaceuticals B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Faye Pharmaceuticals B.V. behoudt zich het recht voor de in de website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.